Välj en sida

Attefallshus

Publicerat februari 20, 2019

Byggplats 8. Attefall placering.

ATTEFALLSHUS DEL 1 – PLACERING

Ska man uppföra ett Attefallshus på sin tomt, är det mycket att tänka på och det är många beslut som skall tas. Ett av de absolut viktigaste besluten handlar om var det nya huset skall stå. Jag kommer nämna generella tankar kring placering av Attefallshus men även specifika kring vårt eget projekt.

Min tanke kring alla Attefallshus som byggs och ska användas som bostad är att de skall gå att hyra ut. Den extra hyresinkomsten kan innebära flera sköna utlandssemestrar per år för en vanlig familj, eller vara lösningen på ett ekonomiskt dilemma. Vid en framtida försäljning, kommer även fastigheten få ett betydligt bättre slutpris mot vad den skulle få utan denna uthyrningsmöjlighet.

Prioritet nr ett blir därför avskildhet, avskildhet i den bemärkelsen att man inte stör varandra i de olika byggnaderna och därmed lägger grunden för en lyckad framtida uthyrningsperiod. Att skapa avskildhet är däremot ofta knepigt, men att vrida huskroppen rätt, vara noga med hur fönster och dörrar placeras i kombination med att eventuella nya stödmurar, häckar, plank eller liknande måste skapas, är ofta lösningen. Vissa förändringar på boningshuset kanske även behöver genomföras för att skapa denna avskildhet, men lyckas man med det, ja då kan man vara säker på att placeringen blir kanon. Glöm dock inte att det nya husets uteplats behöver SOL!

Grannförfrågan är något man slipper när man söker ett så kallat startbesked till Attefallsbygget, men det är fortfarande avståndet om minst 4,5 m mot tomtgräns som gäller (läs mer om Attefall ritningar)

Nyckelfärdiga färdigbyggda Attefallshus har blivit ett populärt alternativ till att bygga på huset på platsen det ska stå på. Nackdelen kan dock vara begränsningarna i själva kranlyftet. Ett nyckelfärdigt hus med både kök och badrum väger mellan 7-8 ton och kan därför bara lyftas ca 3-4 meter ut från lastbilen, trots att kranen är stor. Hyr man istället in en mobilkran på runt 55 tons lyftkapacitet så når man istället runt 12 meter från kranen och med en 230 tonnare ca 40 meter. Tyvärr går dock sällan de riktigt stora mobilkranarna att använda för att få huset på önskad plats, dels för att uppställningsplatsen där kranen ska stå, inte är stor nog och för att marken under kranens stödben saknar bärighet. Placeringen av nyckelfärdigt Attefallshus kan därför inte bara utgå från tomtens beskaffenhet utan måste även ta hänsyn till kommande kranlyft.

I vårt projekt fanns tre möjliga placeringar. Antingen någonstans nere på vår stora gräsmatta alternativt på den ena eller andra sidan av vårt berg. För och nackdelar med att bygga nere på gräsytan alt uppe i berget.

 

Fördelar med att bygga på gräsytan

 • Möjlighet att bygga på prickad mark, Attefallsreglerna tillåter detta.
 • Lätt att hitta en bra och solig vinkel för huset, vilket gör att husets baksida bara är det vi ser från vår framsida, d.v.s. avskildhet.
 • Lätt att bygga på plan mark nära väg.

 

Nackdelar med att bygga på gräsytan

 • Gräsytan är bestående av ca 30 cm matjord och sedan lera, detta kräver pålning för att skapa en stabil grund.
 • Attefallshuset hamnar på tomtens enda gräsyta, vilken vi själva utnyttjar väl. Därav så skulle denna placering inskränka på huvudfastighetens rörelsemönster.
 • Jag vill även spara en del av ytan nära vägen då jag har en dröm om att bygga en riktigt fin verkstad där. Inget projekt som ens är nära att genomföras nu, men det är ändå en dröm jag vill behålla.

 

Fördelar med att bygga uppe i berget

 • Huset hamnar bakom vårt hus och kommer därför inte störa, oavsett om där bor stökiga släktingar eller skötsamma hyresgäster.
 • Utsikten, solläget och miljön runt huset skulle bli kanon.
 • Grundsättning på berg är bra.

 

Nackdelar med att bygga uppe i berget

 • Sprängning av berg skulle vara nödvändigt.
 • Mer krävande och dyrare att bygga med höjdskillnad ovan väg/avlastningsplats.
 • Tillgängligheten d.v.s. handikappanpassade möjligheter att ta sig till huset skulle vara svårare att skapa.

 

Valet vi gjorde var att bygga uppe i berget på den mindre ytan av de två platserna som var tillgängliga. Anledningen till det är att spara den större ytan till ett eventuellt större hus alternativt till någon typ av förrådsbyggnad/bodar. Att vi hade flera olika möjligheter till att placera vårt nya tilltänkta Attefallhus beror på att tomten är på 2400 kvm. Vi bor utanför detaljplanerat område och har ännu inte fått kommunalt vatten och avlopp.  Nackdelen med att sprida ut sina byggnader på en stor tomt är ju att möjligheten till att stycka av och sälja en tomt i framtiden är mindre eller obefintlig, men vi resonerar så att vi lever här och nu och vill göra det som känns bäst utifrån det. Enlig kommunen kommer vi få Kommunal VVS 2028, så hur ska man planera utifrån den informationen.

I nästa del skriver Vi/jag? om ritningar. Attefall del 2 Ritningar

 

Kategorier

Arkiv